Wanneer wordt e-invoicing verplicht voor jouw onderneming? Bekijk het hier.
blog post header
 

Belgische btw-tarieven: wanneer en hoe te gebruiken in je onderneming

Deze blogpost geeft een beknopt overzicht van de verschillende btw-tarieven in België en legt uit wanneer en hoe ondernemingen deze correct moeten toepassen.

Als ondernemer in België kom je onvermijdelijk in aanraking met verschillende btw-tarieven. Btw is een cruciaal onderdeel van je bedrijfsvoering. Het juist toepassen ervan is dus essentieel.

Wat is btw?

Btw staat voor belasting over toegevoegde waarde en is een indirecte belasting die op bijna alle goederen en diensten in België wordt geheven. Als ondernemer ben je verplicht deze belasting te innen bij je klanten en af te dragen aan de overheid.

De diverse btw-tarieven

In België zijn er verschillende btw-tarieven van toepassing, afhankelijk van het type product of dienst:

Standaardtarief van 21%: dit tarief is van toepassing op de meeste goederen en diensten.

Verlaagd tarief van 6%: voor noodzakelijke goederen zoals voedingsmiddelen, water en bepaalde farmaceutische producten.

Tussenliggend tarief van 12%: geldt voor bepaalde goederen en diensten, waaronder de levering van maaltijden en de verstrekking van sommige types logies.

Nultarief (0%): wordt in zeer uitzonderlijke gevallen toegepast en is vooral relevant voor internationale handel.

Wanneer welk tarief gebruiken?

Het correct toepassen van het btw-tarief hangt af van wat je precies aanbiedt. De basisregel is het standaardtarief van 21%, tenzij je product of dienst onder een specifieke uitzondering valt die een verlaagd of nultarief rechtvaardigt. Voor gedetailleerde richtlijnen en de meest recente informatie raadpleeg je best de Federale Overheidsdienst Financiën of je boekhouder.

Belangrijke tips

  1. Controleer altijd de laatste updates over btw-tarieven, aangezien deze kunnen wijzigen.

  2. Gebruik betrouwbare software voor je facturatie die helpt bij het correct berekenen en toepassen van btw-tarieven.

  3. Houd rekening met de btw-vrijstellingsregeling als je een jaaromzet hebt van minder dan 25.000 euro.

Door deze richtlijnen te volgen kun je ervoor zorgen dat je onderneming niet alleen voldoet aan de Belgische btw-wetgeving, maar ook optimaal profiteert van de beschikbare regelingen.

Probeer CoManage gratis uit
14 dagen zonder aankoopverplichting 👍
🚀
Gebruik net zoals 1500 andere bedrijven CoManage en vereenvoudig je administratie!
Test 14 dagen gratis
zonder aankoopverplichting 👍